top of page

Защита

Защита

Методистката църква се е ангажирала с опазването като неразделна част от своя живот и служение.

 

Опазването е свързано с действията, които Църквата предприема, за да насърчи по-безопасна култура.

 

Моля, щракнете върху връзките по-долу, за да научите повече:

https://www.lincolnshiremethodist.org.uk/safeguarding.html

https://www.methodist.org.uk/safeguarding/
 

Столетен методист
Църква Бостън

bottom of page